Evropský kodex etiky franchisingu

  • Evropský kodex etiky franchisingu je praktickým souborem hlavních zásad slušného a korektního jednání pro všechny účastníky franchisového podnikání v Evropě. Tento kodex etiky je poslední verzí Kodexu vypracovaného v roce 1972 Evropskou franchisovou federací – European Franchise Federation (EFF). Každý národní franchisový svaz a asociace – člen EFF – jej přejímá pro své členy a zajišťuje jeho dodržování.
  • Etický kodex kromě jiného definuje i pojem franchisingu, jeho hlavní zásady – jako například povinnosti franchisora, franchisanta a další povinnosti smluvních stran. Doporučuje i jak má probíhat akvizice nových franchisových partnerů, jejich výběr, jakou má mít základní strukturu a obsah franchisová smlouva, apod.

Číst více

 

Ing. Aleš Tulpa

jednatel a spolumajitel společnosti AVEX systems

Ing. Tulpa je absolventem VŠE v Praze, fakulty obchodní. Od r. 1984 po odchodu do Německa působil ve vrcholovém managementu několika mezinárodních společností, např. jako generální ředitel OBI, Německo nebo QUELLE, Německo. Od roku 2004 má vlastní poradenskou společnost AVEX systems především pro oblast franchisového podnikání. Od roku 2001 je členem ČAF a více než 15 let členem mezinárodní organizace Franchise Pool International (FPI), která působí v cca. 50 zemích světa. Za mimořádný přínos a úspěchy v oblasti franchisového podnikání je zapsán do knihy úspěšných odborníků nazvané OXFORD ENCYCLOPEDIA osobností České a Slovenské republiky.

Více informací Podrobné profesní CV ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Beru na vědomí