Master-franchising

Právo, kterým umožňuje franchisor zvolenému master-franchisantovi (většinou na území jiné státu a nebo v dohodnutém regionu na trhu) uzavírat franchisové smlouvy s dalšími franchisanty.

Jedná se o nejčastěji používanou formu expanze franchisových systémů v poslední době na zahraniční trhy. Podstata spolupráce spočívá v tom, že zahraniční master-franchisor uzavře s lokálním master-franchisantem tzv. master-franchisovou smlouvu a poskytne mu právo uzavírat franchisové smlouvy (většinou na území jiného státu nebo v dohodnutém regionu) s dalšími franchisanty. Jedná se o vyzrálou formu mezinárodní franchisové kooperace, při které se využívá silných stránek mezinárodního franchisového systému a detailních znalostí, specifik a odlišností lokálního trhu ze strany příjemce master-franchisy. Master-franchisant získává pozici franchisora v dané zemi nebo regionu a kompletní know-how svého zahraničního partnera. Master-franchisant přináší do této spolupráce především znalosti lokálního trhu, potenciálních zákazníků, jejich zvyklostí, odlišností trhu, potřebný kapitál a svou vlastní práci.

Vytvoření kvalitního profilu pro master-franchisanta, jeho výběr, zaškolení a trvalý training jsou důležitou součástí této strategie expanze, stejně jako kontrola hlavních standardů a atributů franchisového systému. Z hlediska master-franchisora se jedná o relativně minimální kapitálovou investici, ba naopak ekonomicky zhodnocuje dosavadní vývoj svého franchisového systému. Vedle řady výhod jsou však při této formě spolupráce i určitá rizika – například při rozchodu si master-franchisant odnáší kompletní know-how a může tak vytvořit na trhu konkurenci. Proto je velmi důležité uzavřít kvalitní a dobře zpracovanou, praxí prověřenou master-franchisovou smlouvu a vytvářet podmínky pro trvale dobrou spolupráci obou partnerů.

Protože je v tomto případě master-franchisový partner nejdůležitějším faktorem úspěchu, je vždy věnována ze strany master-franchisora velká pozornost vytvoření profilu budoucího master-franchisanta, jakož i procesu vyhledávání, analýzy různých nabídek a volbě tohoto partnera. Každý pozdější problém nebo dokonce ukončení spolupráce může být velmi nákladná záležitost a poškozuje image a postavení na trhu každého franchisora.

Od lokálního master-franchisanta se očekává, že podle přesných pokynů a know-how poskytovatele master-franchisy vybuduje v souladu s master-franchisovou smlouvou, bude provozovat a dále rozvíjet  franchisový systém na daném trhu. Současně se předpokládá určitá dynamika expanze a vybudování sítě dle dohodnutého plánu a harmonogramu. Master-franchisant má rovněž za povinnost vybudovat vlastní franchisovou systémovou centrálu pro poskytování všech potřebných služeb pro franchisanty ve smluvním teritoriu. Vztah mezi master-franchisorem a master-franchisantem a jejich spolupráci řeší master-franchisová smlouva.  Tato smlouva je obdobou franchisové smlouvy, co do náležitostí a struktury. Navíc obsahuje například oprávnění master-franchisanta poskytovat dále ve smlouvě vymezeném území licence dalším franchisantům. Master-franchisant získá tedy touto smlouvou oprávnění vybudovat a řídit franchisový koncept na daném trhu a současně povinnosti, které má vůči všem franchisantům obvykle zahraniční franchisor.  Kromě toho je master-franchisant velmi často oprávněn, a nebo dokonce někdy i smluvně povinen, využívat franchisový koncept k vlastnímu franchisovému podnikání minimálně v počtu jednoho tzv. pilotního projektu v dohodnutém smluvním teritoriu.

 

Ing. Aleš Tulpa

jednatel a spolumajitel společnosti AVEX systems

Ing. Tulpa je absolventem VŠE v Praze, fakulty obchodní. Od r. 1984 po odchodu do Německa působil ve vrcholovém managementu několika mezinárodních společností, např. jako generální ředitel OBI, Německo nebo QUELLE, Německo. Od roku 2004 má vlastní poradenskou společnost AVEX systems především pro oblast franchisového podnikání. Od roku 2001 je členem ČAF a více než 15 let členem mezinárodní organizace Franchise Pool International (FPI), která působí v cca. 50 zemích světa. Za mimořádný přínos a úspěchy v oblasti franchisového podnikání je zapsán do knihy úspěšných odborníků nazvané OXFORD ENCYCLOPEDIA osobností České a Slovenské republiky.

Více informací Podrobné profesní CV ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Beru na vědomí