Franchisový poradce

Franchisový poradce hraje často velmi významnou roli při vyhledávání vhodného franchisového systému. Poradci mají zkušenosti, kontakty a informace o expanzi franchisových systémů na lokálním a zahraničních trzích.

Poradce umí vybrat franchisový systém zájemci „na míru“, vytvoří kontakt se zahraničním master-franchisorem, připraví zájemce na jednání s ním a sjedná termíny pro první setkání. Významnou roli může sehrát dobrý franchisový poradce i při uzavírání master-franchisové smlouvy, zejména pokud pracoval sám jako manažer mezinárodně činného franchisového systému a může uplatnit své praktické zkušenosti a rady, které zájemci o master-franchisu poskytne.

Po podpisu master-franchisové smlouvy začíná velmi důležitá etapa spolupráce – přizpůsobení nového franchisového systému lokálním podmínkám, vybudování franchisové centrály se všemi službami pro budoucí franchisanty, vyhledání a zaškolení kvalitního managementu, zpracování/přizpůsobení franchisových příruček (zdokumentované know-how franchisora) pro lokální trh, vypracování marketingové strategie a další úkoly. Mezinárodní franchisový poradce může nabídnout novému master-franchisantovi coaching po dobu 3-6 měsíců a pomoci mu tak úspěšně tyto úkoly zvládnout.

Zkušený mezinárodní franchisový poradce může být nápomocen i v následujících oblastech vývoje nového franchisového konceptu:

  • Analýza připravenosti podnikatelského záměru a stávajícího stavu před vývojem a realizací vlastního franchisového systému
  • Vypracování franchisového konceptu a jeho dokumentace
  • Návrh strategie expanze, zejména příprava a realizace pilotního projektu
  • Koncept franchisové centrály – její organizační struktura, služby, úkoly.
  • Vypracování nebo zlepšení franchisových příruček/manuálů, grafického design-manuálu, franchisového balíku, Business-plánu, konceptu pro tzv. controlling, apod.
  • Koncept franchisové smlouvy a dalších smluvních náležitostí, koncept školení pro franchisanty i vlastní pracovníky franchisora
  • Pomoc při budování  franchisové sítě (návrhy pro vyhledávání franchisantů - kde a jak hledat nové franšízové partnery), vypracování prezentace franchisového konceptu a jiných marketingových nástrojů
  • Zdokonalování know-how a celého franchisového systému, jeho optimalizaci a regeneraci
  • Pokud je franchisový poradce z praxe, tak může nabídnout poradenskou činnost prakticky ve všech oblastech franchisového podnikání.
 

Ing. Aleš Tulpa

jednatel a spolumajitel společnosti AVEX systems

Ing. Tulpa je absolventem VŠE v Praze, fakulty obchodní. Od r. 1984 po odchodu do Německa působil ve vrcholovém managementu několika mezinárodních společností, např. jako generální ředitel OBI, Německo nebo QUELLE, Německo. Od roku 2004 má vlastní poradenskou společnost AVEX systems především pro oblast franchisového podnikání. Od roku 2001 je členem ČAF a více než 15 let členem mezinárodní organizace Franchise Pool International (FPI), která působí v cca. 50 zemích světa. Za mimořádný přínos a úspěchy v oblasti franchisového podnikání je zapsán do knihy úspěšných odborníků nazvané OXFORD ENCYCLOPEDIA osobností České a Slovenské republiky.

Více informací Podrobné profesní CV ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Beru na vědomí