Akce na podporu franchisingu

MASTER FRANCHISOVÁ KONFERENCE – MFK:

AVEX systems organizuje společně s různými partnery každoročně Master franchisové konference pro zájemce o nákup master franchisových nebo franchisových licencí. Tyto konference byly v minulých letech součástí tzv. ROAD SHOW EUROPE. V rámci této mimořádně zajímavé akce byly představeny  franchisové systémy v jednom týdnu v několika metropolích Evropy, kromě Prahy například i v Paříži, Barceloně, Düsseldorfu, Kodani, Miláně a v jiných městech.

O Master franchisové konference, organizované společností AVEX systems a dalšími partnery v Praze, je v ČR a na Slovensku stále větší a větší zájem. Master franchisová konference získala i významné ocenění České asociace franchisingu jako nejlepší akce roku „Za podporu a rozvoj franchisingu v České republice“. Je organizována již od roku 2012, celkem se jí zúčastnilo cca. 1.000 zájemců o franchising a představeno bylo téměř 130 nových franchisových systémů.

Více informací ke konferencím v letech 2012 – 2019 lze najít na webových stránkách: www.masterkonference.cz

Z důvodů pandemie Covid 19, koronakrize a s ní souvisejících opatření nemohla být MFK 2020 organizována.

GLOBAL FRANCHISE FORUM

Jako členové organizace FPI – Franchise Pool International – ve které zastupujeme Českou a Slovenskou republiku, spoluorganizujeme 1-2x ročně tzv. GLOBAL FRANCHISE FORUM, které se kromě roku 2020 (v důsledku celosvětové pandemie způsobené virem Covid 19 a mnoha omezujících opatření ve všech zemích) koná pravidelně již od roku 2005 v různých zemích a městech Evropy. Cílem je prezentovat 15-20 nových kvalitních franchisových systémů, která mají zájem o expanzi do zahraničí a jednotlivé cílové země jejich expanze, kde FPI aktivně působí. Franchisoři si pak sami zvolí, ve kterých zemích chtějí prostřednictvím FPI najít své nové master-franchisanty.

Tímto způsobem se podařilo společnosti AVEX systems najít v posledních letech pro zahraniční franchisové systémy cca. 15 nových master-franchisantů pro Českou a Slovenskou republiku.

Celkem našli členové FPI v posledních letech pro franchisové značky z různých zemí více než 120 nových master-franchisových partnerů. 

PREZENTACE FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ V RÁMCI AKCÍ ČAF a SFA

AVEX systems se aktivně podílí na různých akcích, které pořádá Česká asociace franchisingu a nebo Slovenská franchisingová asociace.

V poslední době to byla například účast na akci FRANCHISING FORUM 2020 oline, které se konalo 25.11.2020, kde prezentoval Ing. Tulpa některé franchisové systémy, pro které hledáme na českém a slovenském trhu nové master-franchisové partnery. Současně vysvětlil více než 200 účastníkům, proč český a slovenský trh stále láká nové franchisové koncepty.

PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE PRO ZÁJEMCE O FRANCHISING

AVEX systems nabízí pro všechny zájemce o franchisové podnikání přednášky a prezentace na různá témata, která s tímto velmi perspektivním podnikáním souvisí. Jde zejména o přednášky na vysokých školách – především pro absolventy VŠ nebo pro studenty posledních ročníků, kteří zvažují své budoucí zaměření a zaměstnání.

Dále organizuje AVEX systems prezentace pro manažery firem, podnikatele nebo i státní zaměstnance, kteří zvažují v budoucnosti vlastní podnikání na bázi franchisingu.

Vysvětlíme všem výhody, nevýhody nebo i případná rizika franchisového podnikání, kde a jak hledat kvalitní franchisové systémy, jakož i poradíme, jak toto podnikání financovat, na co je nutné se připravit a poradíme, jak jednat s franchisory o podmínkách spolupráce.

Vzhledem k našim mnohaletým praktickým zkušenostem s mezinárodním franchisingem a jazykové vybavenosti poradíme a pomůžeme všem zájemcům při jejich jednáních s franchisory v České republice, na Slovensku i v zahraničí.

Franchisový veletrh  FRANCHISE MEETING POINT – FMP

Ing. Tulpa vyvinul v minulosti koncept mezinárodních franchisových veletrhů, který byl poprvé realizován v kooperaci se společností Veletrhy Brno. Celkem se tento veletrh pod označením FRANCHISE Meeting Point konal 7x za sebou. Každého veletrhu se zúčastnilo cca. 4.000 návštěvníků a 60 – 80 vystavovatelů z mnoha zemí světa. Ve dvou dnech konání těchto veletrhů mohli zájemci o franchising vyslechnout cca. 100 různých přednášek a prezentací.

Protože zájem o franchisovém  podnikání ve všech zemích – zejména Evropy, USA, ale i v zemích dálného Východu – každým rokem narůstá a očekává se, že v České republice bude do konce roku 2022 cca. 300 franchisových systémů a na Slovensku cca. 200, stejně jako roste zájem zahraničních franchisových značek o vstup na český a slovenský trh, tak je velmi pravděpodobné, že se tento veletrh FMP bude v dalších letech opět konat.

WORKSHOP – SEMINÁŘE – pro budoucí franchisory a nebo zájemce o franchising

Workshop se zaměřuje především na následující vybraná témata:

1. Jak funguje franchisové podnikání v praxi, principy a hlavní atributy franchisingu, výhody a nevýhody franchisového podnikání pro jednotlivé subjekty (franchisor, franchisant, zákazník), pro koho a kde je franchising vhodný a proč,  jaké výhody by mohlo přinést zavedení franchisového podnikání nebo optimalizace stávajícího systému pro Vaši společnost, kde a jak hledat budoucí franchisové partnery, kde většinou hledají franchisanti franchisové systémy, o které mají zájem, aktuální trendy v oblasti franchisingu, hlavní problémy při rozvoji franchisového podnikání, dosavadní vývoj a aktuální situace v oblasti franchisingu na evropském, českém a slovenském trhu atd.

2. Jak franchisovat existující podnikatelský model na trhu a z dobré myšlenky nebo know-how vyvinout svůj vlastní franchisový koncept nebo jej optimalizovat? Na co dát pozor a co je nutné připravit/analyzovat před uvedením nového franchisového systému na trh?

Zde se zaměřujeme na  témata jako například – předpoklady pro úspěšný vývoj franchisového konceptu, etapy vývoje, celková doba a náklady na vývoj vlastního franchisového systému nebo na jeho optimalizaci, zkušenosti a doporučení z vlastní praxe a z různých mezinárodně působících systémů. Konkrétní příklady některých důležitých součástí franchisového konceptu a tzv. franchisového balíku (obvyklá struktura, rozsah, kvalita, jejich smysl a účel). Franchisová smlouva  – nejdůležitější dokument v oblasti franchisového podnikání (co může a nemůže obsahovat FS, obvyklá struktura, na co dát velký pozor při uzavírání FS, atd.). Doplňující témata pak jsou – úloha  a možná role zkušeného franchisového poradce při vývoji, zdokonalování, optimalizaci nebo zavádění nového franchisového konceptu na trh, aj.

3. Obvyklé strategie expanze kvalitních franchisových systémů na nové trhy, zejména do zahraničí – doporučení, rady a zkušenosti z praxe.

Zaměření této části workshopu je na obvyklé strategie expanze různých mezinárodních franchisových sítí, na zkušenosti, doporučení a rady z praxe, čeho se vyvarovat nebo jaké mají zkušenosti jiné franchisové sítě při rozvoji svých konceptů s master-franchisanty nebo franchisanty na trzích v České a Slovenské republice, jakož i v jiných zemích Evropy.

Pro zájemce o nákup master-franchisové nebo franchisové licence je důležité znát typické strategie expanze franchisových konceptů pro lepší pochopení jejich obvyklých postupů při jednání o možné spolupráci.

V rámci workshopu budou k dispozici k nahlédnutí i vzorové materiály jako např. Franchisové příručky a manuály, Franchisová nebo Master franchisová smlouva s přílohami, příklad struktury budoucího franchisového konceptu, aj.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo přání, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře. Ozveme se vám zpět v nejkratším možném čase.


  Zadejte prosím vaše křestní jméno


  Zadejte prosím vaše příjmení


  Zadejte prosím vaše telefonní číslo


  Zadejte prosím vaši e-mailovou adresu  Zadejte prosím vaši adresu   

  Ing. Aleš Tulpa

  jednatel a spolumajitel společnosti AVEX systems

  Ing. Tulpa je absolventem VŠE v Praze, fakulty obchodní. Od r. 1984 po odchodu do Německa působil ve vrcholovém managementu několika mezinárodních společností, např. jako generální ředitel OBI, Německo nebo QUELLE, Německo. Od roku 2004 má vlastní poradenskou společnost AVEX systems především pro oblast franchisového podnikání. Od roku 2001 je členem ČAF a více než 15 let členem mezinárodní organizace Franchise Pool International (FPI), která působí v cca. 50 zemích světa. Za mimořádný přínos a úspěchy v oblasti franchisového podnikání je zapsán do knihy úspěšných odborníků nazvané OXFORD ENCYCLOPEDIA osobností České a Slovenské republiky.

  Více informací Podrobné profesní CV ke stažení

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Beru na vědomí